Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Graf:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

scopus, fizyka, ciecze, ciecze i plazmy, materia skondensowana, statystyka i prawdopodobieństwo, statystyka model, modele ogólne, fizyka ogólna, modele statystyczne, sieci losowe, symulacje numeryczne, przejście, mechanika statystyczna,kontrola, teoria skalowania, fizyka, graf, pierwszy porządek