Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Marzantowicz
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.marzantowicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
329 GM
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
energia, materiały, fizyka stosowana, chemia fizyczna, przewodnictwo jonowe, etylen, lit, elektrolity, litfsi, krystalizacja, ogrzewanie, chłodzenie, topnienie, sól litfsi, peo, imidek litu, materiały krystaliczne, elektrochemia, jony, jony tlenkowe, stosunek molowy, faza krystaliczna, mikroskop polaryzacyjny
Nauki Fizyczne