Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Gabriel Wlazłowski
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
gabriel.wlazlowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki, 226B, konsultacje umawiane indywidualnie
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Prace badawcze obejmują szeroko pojęte studia nad właściwościami statycznymi i dynamicznymi układów silnie skorelowanych fermionów takich jak ultra-zimne gazy atomowe lub układy jądrowe. Zagadnienia badawcze, które mogą być podstawą rozprawy doktorskiej to: dynamika układów nadciekłych, dynamika ultra-zimnych gazów atomowych, dynamika skorupy gwiazdy neutronowej, fizyka egzotycznych faz nadciekłych występujących w spinowo lub masowo niezbalansowanych miksturach Fermiego, dynamika defektów topologicznych w układach nadciekłych (solitony, wiry kwantowe), turbulencja kwantowa.  Prace koncertują się przede wszystkim na problemach, w których wymagane jest wykorzystanie metod supercomputingu. Badania wykonywane są przede wszystkim metodami symulacyjnymi (fizyka obliczeniowa), przy użyciu dużych systemów obliczeniowych. Wykorzystywany formalizm teoretyczny to Teoria Funkcjonału Gęstości.

Nauki Fizyczne