Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Gwiazdy-neutronowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Prace badawcze obejmują szeroko pojęte studia nad właściwościami statycznymi i dynamicznymi układów silnie skorelowanych fermionów takich jak ultra-zimne gazy atomowe lub układy jądrowe. Zagadnienia badawcze, które mogą być podstawą rozprawy doktorskiej to: dynamika układów nadciekłych, dynamika ultra-zimnych gazów atomowych, dynamika skorupy gwiazdy neutronowej, fizyka egzotycznych faz nadciekłych występujących w spinowo lub masowo niezbalansowanych miksturach Fermiego, dynamika defektów topologicznych w układach nadciekłych (solitony, wiry kwantowe), turbulencja kwantowa.  Prace koncertują się przede wszystkim na problemach, w których wymagane jest wykorzystanie metod supercomputingu. Badania wykonywane są przede wszystkim metodami symulacyjnymi (fizyka obliczeniowa), przy użyciu dużych systemów obliczeniowych. Wykorzystywany formalizm teoretyczny to Teoria Funkcjonału Gęstości.