Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Ryszard Kisiel
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
adam.kisiel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p. 117D, tel. 7375
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
alice, fizyka cząstek elementarnych, cern, fizyka wysokich energii, zderzenia ciężkich, ciężkich jonów, fizyka ogólna, fizyka jądrowa i cząstek elementarnych, wspólny instytut badań jądrowych, produkcja cząstek, lhc, analiza, zderzenia ciężkich jonów, korelacje, relatywistyczna fizyka ciężkich jonów, eksperyment jądrowy śledzenie, wiązka jonów, wyzwalacz, system wyzwalania
Nauki Fizyczne