Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Adam Ryszard Kisiel
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
adam.kisiel@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p. 117D, tel. 7375
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
zderzenia relatywistycznych jąder atomowych, eksperymentalna fizyka jądrowa, realizacja eksperymentów w laboratoriach CERN, GSI, BNL, detektory promieniowania, analiza znacznych ilości danych, w tym zagadnienia BiG Data na potrzeby Big Science
Nauki Fizyczne