Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Heavy-ion-collisions:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zderzenia relatywistycznych jąder atomowych, eksperymentalna fizyka jądrowa, realizacja eksperymentów w laboratoriach CERN, GSI, BNL, detektory promieniowania, analiza znacznych ilości danych, w tym zagadnienia BiG Data na potrzeby Big Science
2

Antimatter, quantum sensors, relativisitic heavy-ion collisions, strong interaction, experimental nuclear physics, experiments in nuclear and particle physics at CERN, radiation detectors, Big Data for Big Science, detailed simulations