Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Big-Data:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 bioinformatyka, big data, obliczenia rozproszone, uczenie maszynowe
2 zderzenia relatywistycznych jąder atomowych, eksperymentalna fizyka jądrowa, realizacja eksperymentów w laboratoriach CERN, GSI, BNL, detektory promieniowania, analiza znacznych ilości danych, w tym zagadnienia BiG Data na potrzeby Big Science
3 Systemy analizy danych w różnych ujęciach: aplikacje, modelowanie i implementacja, zastosowanie uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji, bazy danych SQL i NoSQL, dane ustrukturyzowanie i nieustrukturyzowane, Big Data, optymalizacja, wizualizacja i rozumienie danych, kontekst i środowisko danych, efektywne metody gromadzenia i przetwarzania danych
4

Modelowanie, sterowanie i symulacja złożonych systemów (teleinformatyki, inżynierii finansowej, medycyny, wodno-gospodarcze itd.),  komputerowe systemy wspomagania decyzji i rekomendacji, bezprzewodowe sieci sensorowe, mobilne sieci ad hoc, optymalna alokacja zasobów w sieciach teleinformatycznych i centrach obliczeniowych, programowanie równoległe i rozproszone, algorytmy optymalizacji globalnej, uczenie maszynowe i przetwarzanie Big Data, technologie blockchain, cyberbezpieczeństwo.

5

Antimatter, quantum sensors, relativisitic heavy-ion collisions, strong interaction, experimental nuclear physics, experiments in nuclear and particle physics at CERN, radiation detectors, Big Data for Big Science, detailed simulations