Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Tomasz Kajetan Kobiela
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
tomasz.kobiela@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 104a, konsultacje codziennie 16-19
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Egzosomy to zewnątrzkomórkowe cząsteczki sygnalizacyjne wydzielane przez komórki eukariotyczne, których obecność w płynach ustrojowych czyni je potencjalnym oraz łatwo dostępnym biomarkerem różnych procesów patologicznych w tym chorób nowotworowych. Metody wykrywające egzosomy mogą służyć nie tylko do monitorowania stopnia zaawansowania danego nowotworu, ale także do oceny skuteczności zastosowanej terapii w tym immunoterapii, terapii celowanej czy kombinowanej. Celem projektu jest optymalizacja specyficznej metody izolacji i oznaczenia zawartości egzosomów próbkach surowic krwi pacjentów w celu monitorowania terapii chorób nowotworowych. Projekt jest realizowany we współpracy z Charité - Universitätsmedizin Berlin w ramach programu „Institutpartnerschaft” Fundacji im. Aleksandra von Humboldta.
Nauki Chemiczne