Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marta Królikowska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marta.krolikowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, 152, poniedziałek 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy wyznaczania i korelacji podstawowych właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych nowej klasy czystych soli organicznych oraz ich dwuskładnikowych układów z węglowodorami alifatycznymi, aromatycznymi oraz wodą. Prowadzone badania mają na celu określenie wpływu struktury cieczy jonowej i rozpuszczalnika na wzajemną mieszalność i wartości funkcji termodynamicznych. W ramach realizacji tego obszaru zainteresowań prowadzone są badania równowag fazowych, kalorymetryczne pomiary entalpii mieszania, pomiary gęstości w funkcji temperatury, ciśnienia i składu, pomiary lepkości oraz pojemności cieplnej.
Nauki Chemiczne