Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Weglowodory:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar prowadzonych badań naukowych dotyczy wyznaczania i korelacji podstawowych właściwości termodynamicznych i fizykochemicznych nowej klasy czystych soli organicznych oraz ich dwuskładnikowych układów z węglowodorami alifatycznymi, aromatycznymi oraz wodą. Prowadzone badania mają na celu określenie wpływu struktury cieczy jonowej i rozpuszczalnika na wzajemną mieszalność i wartości funkcji termodynamicznych. W ramach realizacji tego obszaru zainteresowań prowadzone są badania równowag fazowych, kalorymetryczne pomiary entalpii mieszania, pomiary gęstości w funkcji temperatury, ciśnienia i składu, pomiary lepkości oraz pojemności cieplnej.