Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Daniel Pietrzak
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
mariusz.pietrzak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach chemii, pokoj nr 3, poniedziałki 14:00-16:00 oraz Teams w umowionych wcześniej terminach
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Synteza i zastosowanie nanocząstek w terapiach – w ramach badań syntezowane będą nanocząstki o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych i katalitycznych, które wykorzystać będzie można w terapiach przeciwnowotworowych poprzez zdolności do generowania ciepła pod wpływem promieniowania w zakresie podczerwonym, zastosowanego pola magnetycznego lub też zdolności do katalitycznego generowania reaktywnych form tlenu i innego rodzaju toksycznych rodników. Nanocząstki modyfikowane będą receptorami/ligandami rozpoznającymi białka charakterystyczne dla komórek nowotworowych.
Nauki Chemiczne