Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Terapie:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Synteza i zastosowanie nanocząstek w terapiach – w ramach badań syntezowane będą nanocząstki o pożądanych właściwościach optycznych, magnetycznych i katalitycznych, które wykorzystać będzie można w terapiach przeciwnowotworowych poprzez zdolności do generowania ciepła pod wpływem promieniowania w zakresie podczerwonym, zastosowanego pola magnetycznego lub też zdolności do katalitycznego generowania reaktywnych form tlenu i innego rodzaju toksycznych rodników. Nanocząstki modyfikowane będą receptorami/ligandami rozpoznającymi białka charakterystyczne dla komórek nowotworowych.