Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariola Koszytkowska-Stawińska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
mariola.koszytkowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 230, konsultacje poniedziałki 13.30 - 15.30 (office hours Mondays 13.30 - 15.30)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Projektowanie i synteza nowych związków organicznych o potencjalnym działaniu przeciwnowotworowym, ze szczególnym uwzględnieniem połączeń typu proleków wzajemnych (ang. mutual prodrugs), tj. proleków będących połączeniem dwóch współdziałających leków, pełniących wzajemnie dla siebie rolę nośnika (C. G. Wermuth, C. R. Ganellin, P. Lindberg and L. A. Mitscher w Glossary of Terms Used in Medicinal Chemistry. IUPAC Recommendations 1998. https://doi.org/10.1515/iupac.70.0050). Syntezowane proleki będą zbadane pod względem ich właściwości biologicznych. Najaktywniejsze proleki spośród tych zsyntezowanych zostaną także zastosowane w systemach dostarczania leków skonstruowanych z udziałem makrocząsteczek organicznych. Badania biologiczne otrzymanych proleków i systemów dostarczania leków zostaną przeprowadzone we współpracy z partnerskimi ośrodkami naukowymi.

Nauki Chemiczne