Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marek Królikowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
marek.krolikowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 148, piętro 1, termin konsultacji: poniedziałek 10.00 -12.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
W ramach badań naukowych zajmuje się odsiarczaniem paliw z wykorzystaniem cieczy jonowych (z ang. Ionic Liquids, ILs) i mieszanin eutektycznych (Deep Eutectic Solvents), DES. Głębokie odsiarczanie paliw płynnych jest ważnym i trudnym problemem w światowym przemyśle rafineryjnym i stanowi wyzwanie wielu laboratoriów naukowych na świecie. Silne ograniczenie norm na wydzielanie tlenków SOx do atmosfery, wiąże się z wprowadzeniem nowych norm dotyczących zawartości siarki w paliwach; w USA od 2010 roku to maksymalnie 15 ppm natomiast w Europie to 10 ppm od 2009 roku. Prowadzę procesy ekstrakcyjnego odsiarczania – EDS i odsiarczania z utlenianiem – ODS w celu zaprojektowania technologii ekologicznej i ekonomicznie opłacalnej z zastosowaniem nowej klasy rozpuszczalników.
Nauki Chemiczne