Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Ekstrakcja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 W ramach badań naukowych zajmuje się odsiarczaniem paliw z wykorzystaniem cieczy jonowych (z ang. Ionic Liquids, ILs) i mieszanin eutektycznych (Deep Eutectic Solvents), DES. Głębokie odsiarczanie paliw płynnych jest ważnym i trudnym problemem w światowym przemyśle rafineryjnym i stanowi wyzwanie wielu laboratoriów naukowych na świecie. Silne ograniczenie norm na wydzielanie tlenków SOx do atmosfery, wiąże się z wprowadzeniem nowych norm dotyczących zawartości siarki w paliwach; w USA od 2010 roku to maksymalnie 15 ppm natomiast w Europie to 10 ppm od 2009 roku. Prowadzę procesy ekstrakcyjnego odsiarczania – EDS i odsiarczania z utlenianiem – ODS w celu zaprojektowania technologii ekologicznej i ekonomicznie opłacalnej z zastosowaniem nowej klasy rozpuszczalników.