Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Leszek Adrian Niedzicki
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
leszek.niedzicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, p. 347, konsultacje zdalne przez MS Teams po umowieniu się, konsultacje stacjonarne wtorki i czwartki 15-16 (po uprzednim potwierdzeniu obecności)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Chemia anionów słabokoordynujących – synteza soli metali alkalicznych i cieczy jonowych, projektowanie nowych ścieżek syntezy, optymalizacja i powiększanie skali syntez, projektowanie i modelowanie nowych związków, rozwój nowych anionów słabokoordynujących do zastosowań w elektrochemii i dziedzinach pokrewnych, synteza materiałów kompozytowych, badania fizykochemiczne, elektrochemiczne i spektroskopowe związków organicznych. Chemia pochodnych imidazolu, synteza stabilnych anionów organicznych bez atomów wodoru i fluorowców.
Nauki Chemiczne