Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Lena Daria Ruzik
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
lena.ruzik@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 317a, poniedziałek i czwartek godz. 10:00 - 12:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
- Badanie biodostępności nanocząstek przez człowieka - Badanie metabolizmu nanocząstek w roślinach jadalnych - Nowe metody ekstrakcji nanocząstek z materiałów roślinnych i żywności - ciecze jonowe, NADES
Nauki Chemiczne