Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Kamil Dominik Wojciechowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
kamil.wojciechowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
lab. 330 Gmach Chemii
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Białka aktywne powierzchniowo stanowią podstawę stabilizacji układów emulsyjnych i pianowych, np. w przemyśle spożywczym. Obecnie wykorzystuje się w tym celu głównie białka pochodzenia zwierzęcego (np. laktoglobuliny, kazeiny, albuminy), jednak koszt środowiskowy ich wytwarzania jest bardzo wysoki. Wynika on głównie z niskiej efektywności transformacji białek roślinnych w białka zwierzęce. Tymczasem białka roślinne również mogą wykazywać wysoką aktywność powierzchniową, w stanie natywnym lub po chemicznej/enzymatycznej modyfikacji. Obszar badawczy obejmuje izolowanie i badanie właściwości powierzchniowych białek wyizolowanych z różnych gatunków roślin bogatych w białka (np. łubinu, rzepaku, konopi).
Nauki Chemiczne