Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Elżbieta Jastrzębska
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
elzbieta.jastrzebska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Chemiczny, Gmach Chemii, pok. 201, konsultacje - czwartek 12-15
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nowotwory piersi i żeńskich dróg rodnych (nowotwory ginekologiczne) są przyczyną wysokiej śmiertelności wśród kobiet i stanowią istotny problem społeczny. Ostatnie badania nad nowymi związkami przeciwnowotworowymi stosowanymi w leczeniu nowotworów ginekologicznych opierają się głównie na dwuwymiarowych testach in vitro. Dlatego proponujemy badania nad opracowaniem mikrosystemu typu Cancer-on-a-chip, w którym uzyskany będzie model hodowli komórek nowotworowych uwzględniający ich unaczynienie i przestrzenne rozmieszczenie. Głównym celem badań jest opracowanie nowej metodologii trójwymiarowego (3D) modelowania nowotworów ginekologicznych przy użyciu mikrosystemów przepływowych, wykorzystywanych następnie do badania podstawowych funkcji komórek nowotworowych i testów toksyczności. Opracowany zostanie nowy typ wielowarstwowego i unaczynionego modelu hodowli komórkowej, w którym badania prowadzone będą w oparciu metody takie jak spektroskopia impedancyjna i testy fluorescencyjne.
Nauki Chemiczne