Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Cancer-on-a-chip-system:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowotwory piersi i żeńskich dróg rodnych (nowotwory ginekologiczne) są przyczyną wysokiej śmiertelności wśród kobiet i stanowią istotny problem społeczny. Ostatnie badania nad nowymi związkami przeciwnowotworowymi stosowanymi w leczeniu nowotworów ginekologicznych opierają się głównie na dwuwymiarowych testach in vitro. Dlatego proponujemy badania nad opracowaniem mikrosystemu typu Cancer-on-a-chip, w którym uzyskany będzie model hodowli komórek nowotworowych uwzględniający ich unaczynienie i przestrzenne rozmieszczenie. Głównym celem badań jest opracowanie nowej metodologii trójwymiarowego (3D) modelowania nowotworów ginekologicznych przy użyciu mikrosystemów przepływowych, wykorzystywanych następnie do badania podstawowych funkcji komórek nowotworowych i testów toksyczności. Opracowany zostanie nowy typ wielowarstwowego i unaczynionego modelu hodowli komórkowej, w którym badania prowadzone będą w oparciu metody takie jak spektroskopia impedancyjna i testy fluorescencyjne.