Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Inzynieria-komorkowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Nowotwory piersi i żeńskich dróg rodnych (nowotwory ginekologiczne) są przyczyną wysokiej śmiertelności wśród kobiet i stanowią istotny problem społeczny. Ostatnie badania nad nowymi związkami przeciwnowotworowymi stosowanymi w leczeniu nowotworów ginekologicznych opierają się głównie na dwuwymiarowych testach in vitro. Dlatego proponujemy badania nad opracowaniem mikrosystemu typu Cancer-on-a-chip, w którym uzyskany będzie model hodowli komórek nowotworowych uwzględniający ich unaczynienie i przestrzenne rozmieszczenie. Głównym celem badań jest opracowanie nowej metodologii trójwymiarowego (3D) modelowania nowotworów ginekologicznych przy użyciu mikrosystemów przepływowych, wykorzystywanych następnie do badania podstawowych funkcji komórek nowotworowych i testów toksyczności. Opracowany zostanie nowy typ wielowarstwowego i unaczynionego modelu hodowli komórkowej, w którym badania prowadzone będą w oparciu metody takie jak spektroskopia impedancyjna i testy fluorescencyjne.
2 Obszar badań dotyczy opracowania zaawansowanych trójwymiarowych modeli komórkowych oraz nowych mikroprzepływowych systemów, w których w pewnym stopniu możliwe jest odtworzenie warunków in vivo. Dzięki zastosowaniu technologii tj. fotolitografia, mikrofrezowanie, druk 3D opracowujemy systemy typu Organ-on-a-chip, umożliwiające odtworzenie mikrośrodowiska i hodowlę komórek danej tkanki np. serca, trzustki. Kolejnym zagadnieniem jest opracowanie systemów unaczynienia tego typu modeli (vessels-on-a-chip), dzięki czemu możliwe jest odwzorowanie połączenia kilku narządów w jednym mikrosystemie, uzyskując model Body-on-a-chip. Wykorzystywane one mogą być jako rozwiązania konstrukcyjne i metodyczne do badania funkcji komórek, symulacji stanów chorobowych czy oceny toksyczności wybranych metod terapeutycznych. Prowadzone badania są z pogranicza mikrotechnologii, technologii materiałowej, biotechnologii, biologii oraz inżynierii komórkowej.