Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Edyta Sylwia Łukowska-Chojnacka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
edyta.chojnacka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pokoj nr 102, Konsultacje: środa, czwartek - godzina12.00-14.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1. Projektowanie i synteza inhibitorów kinaz białkowych (CK2 oraz PIM-1). 2. Badanie wpływu inhibitorów kinaz białkowych na przeżywalność komórek nowotworowych. 3. Badania zależności struktura-aktywność biologiczna związku.
Nauki Chemiczne