Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Aktywnoscprzeciwnowotworowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 1. Projektowanie i synteza inhibitorów kinaz białkowych (CK2 oraz PIM-1). 2. Badanie wpływu inhibitorów kinaz białkowych na przeżywalność komórek nowotworowych. 3. Badania zależności struktura-aktywność biologiczna związku.