Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Edyta Sylwia Łukowska-Chojnacka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
edyta.chojnacka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, Pokoj nr 102, Konsultacje: środa, czwartek - godzina12.00-14.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1. Badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie związków aktywnych biologicznie. 2. Optymalizacja warunków enzymatycznych rozdziałów kinetycznych/dynamicznych mieszanin racemicznych alkoholi II-rzędowych lub ich estrów z wykorzystaniem hydrolaz jako katalizatorów. 3. Optymalizacja warunków asymetrycznej redukcji prochiralnych związków karbonylowych z wykorzystaniem dehydrogenaz jako katalizatorów.
Nauki Chemiczne