Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Kinetyczny-rozdzial-dynamiczny:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 1. Badania nad wykorzystaniem biotransformacji w syntezie związków aktywnych biologicznie. 2. Optymalizacja warunków enzymatycznych rozdziałów kinetycznych/dynamicznych mieszanin racemicznych alkoholi II-rzędowych lub ich estrów z wykorzystaniem hydrolaz jako katalizatorów. 3. Optymalizacja warunków asymetrycznej redukcji prochiralnych związków karbonylowych z wykorzystaniem dehydrogenaz jako katalizatorów.