Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Sławomir Jerzy Bielecki
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
slawomir.bielecki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach ITC, pok.407A
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania nowych struktur energetycznych (np. wirtualne elektrownie, wirtualne linie, wirtualne magazyny, mikrosieci, klastry energetyczne, spółdzielnie energetyczne, instalacje prosumenckie i fleksumeckie) w kontekście wpływu na system elektroenergetyczny, rola magazynów energii, rynek energii, cele polityki energetycznej, emisyjność sektora, gospodarkę lub postawy społeczne (czynniki techniczne, ekologiczne i ekonomiczno-społeczne). Możliwości rozwoju tych struktur przy różnych scenariuszach polityki klimatyczno-energetycznej. Badania warunków opłacalności inwestycji w wybrane struktury
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka