Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Sławomir Jerzy Bielecki
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
slawomir.bielecki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach ITC, pok.407A
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Gospodarka mocą i energią bierną w sieciach elektroenergetycznych i instalacjach elektrycznych. Moc bierna (moce nieaktywne) a problem efektywności energetycznej. Kwestie oddziaływania odbiorników energii w zakresie zapotrzebowania na energię bierną w kontekście powszechności ich użytkowania. Prosumpcja mocy biernej. Perspektywy dla gospodarowania mocą bierną w kontekście transformacji elektroenergetyki w kierunku technologii odnawialnych, mikrosieci, obszarów samobilansujących się itp. Kwestie jakości energii elektrycznej we współczesnych i rozwojowych strukturach energetycznych a problem efektywnego/racjonalnego użytkowania energii. Modelowanie podmiotów i użytkowników energii pod względem problematyki użytkowania mocy biernej i/lub jakości energii elektrycznej.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka