Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Małgorzata Amanda Kwestarz
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
malgorzata.kwestarz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska, pok. 204, codziennie
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze produkcji, dystrybucji i użytkowania ciepła. Promuje nowe technologie P2G, P2H, energetykę wodorową i wykorzystanie OZE w sektorze energetyki komunalnej. Obecnie swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa, a szerzej związanych z procesami dekarbonizacji sektora energetycznego. Przykładowo: magazynowanie ciepła w magazynach krótko i długo terminowych, metody modelowania matematycznego procesów zachodzących w wodnych zasobnikach ciepła, w sieciach ciepłowniczych. Uzupełniniem badań a wręcz nurtem badań jest analiza ryzyka w eksploatacji sieci płynowych.
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka