Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Magazynowanie-ciepla:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne Wymiana ciepła w budynkach Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe Technologie dostarczania energii do budynku wykorzystujące OZE Energetyka słoneczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku Termomodernizacja i audyt energetyczny Inteligentne miasta Pompy ciepła, technologie, systemy wieloźródłowe, zintegrowane Poligeneracja – trójgeneracja , skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej Fotowoltaika, systemy zintegrowane, hybrydowe – PV/T (fotowoltaiczne kolektory cieplne) Magazynowanie ciepła, długo i krótkoterminowe Podziemne magazynowanie ciepła Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej - PCM Efektywność energetyczna systemów i urządzeń Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność wbudowana
2 2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze produkcji, dystrybucji i użytkowania ciepła. Promuje nowe technologie P2G, P2H, energetykę wodorową i wykorzystanie OZE w sektorze energetyki komunalnej. Obecnie swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa, a szerzej związanych z procesami dekarbonizacji sektora energetycznego. Przykładowo: magazynowanie ciepła w magazynach krótko i długo terminowych, metody modelowania matematycznego procesów zachodzących w wodnych zasobnikach ciepła, w sieciach ciepłowniczych. Uzupełniniem badań a wręcz nurtem badań jest analiza ryzyka w eksploatacji sieci płynowych.
3 2011r. rozprawa doktorska: Analiza wpływu zasobnika ciepła na parametry pracy sieci ciepłowniczej, PW; 2019r. monografia habilitacyjna: Adaptacyjna metoda oceny ryzyka w eksploatacji sieci ciepłowniczych, PW. Wiodący nurt badań to ciepłownictwo, a uzupełniający gazownictwo. Współpracuje z podmiotami gospodarczymi działającymi w obszarze produkcji, dystrybucji i użytkowania ciepła. Promuje nowe technologie P2G, P2H, energetykę wodorową i wykorzystanie OZE w sektorze energetyki komunalnej. Obecnie swoje badania koncentruje wokół zagadnień związanych z osiągnięciem neutralności klimatycznej w sektorze ciepłownictwa i gazownictwa, a szerzej związanych z procesami dekarbonizacji sektora energetycznego. Przykładowo: magazynowanie ciepła w magazynach krótko i długo terminowych, metody modelowania matematycznego procesów zachodzących w wodnych zasobnikach ciepła, w sieciach ciepłowniczych. Uzupełniniem badań a wręcz nurtem badań jest analiza ryzyka w eksploatacji sieci płynowych.
4 Prowadzę badania w następujących obszarach: wymiana ciepła i masy, promieniowanie cieplne, magazynowanie i konwersja energii, magazynowanie ciepła, gruntowe magazynowanie ciepła, termochemiczne magazynowanie ciepła, zmiennofazowe magazynowanie ciepła, wymiana ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych i ośrodkach porowatych, osmoza powstrzymywana ciśnieniowo, intensyfikacja lub ograniczanie wymiany ciepła, modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, mikro-makroskopowe modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, modelowanie cieplno-przepływowe urządzeń, metody obliczeniowe, modelowanie numeryczne, CFD. Przykładowe tematy: Opracowanie modelu cieplno-wilgotnościowego i badania ubrania ochronnego; Opracowanie metody przewidywania efektywnych (makroskopowych) właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych anizotropowego ośrodka porowatego; Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w membranie wykorzystywanej w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy.