Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Konrad Świrski
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
konrad.swirski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC 412C
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
zagadnienia modelowania i optymalizacji systemów energetycznych, transformacja systemów energetycznych, systemy informatyczne w energetyce, problemy rynków energii
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka