Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Dorota Chwieduk
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
Dorota.Chwieduk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC, pok. 211a
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Niekonwencjonalne metody pozyskiwania, konwersji i magazynowania energii Heliotechnika, aktywne i pasywne wykorzystanie energii promieniowania słonecznego, technologie słoneczne Wymiana ciepła w budynkach Interaktywna obudowa budynku, rozwiązania hybrydowe Technologie dostarczania energii do budynku wykorzystujące OZE Energetyka słoneczna budynku Charakterystyka energetyczna budynku Termomodernizacja i audyt energetyczny Inteligentne miasta Pompy ciepła, technologie, systemy wieloźródłowe, zintegrowane Poligeneracja – trójgeneracja , skojarzone wytwarzanie ciepła, chłodu i energii elektrycznej Fotowoltaika, systemy zintegrowane, hybrydowe – PV/T (fotowoltaiczne kolektory cieplne) Magazynowanie ciepła, długo i krótkoterminowe Podziemne magazynowanie ciepła Magazynowanie ciepła przy wykorzystaniu ciepła przemiany fazowej - PCM Efektywność energetyczna systemów i urządzeń Analiza pełnego cyklu życia – LCA, energochłonność wbudowana
Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka