Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Marcin Tomasz Żugaj
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
marcin.zugaj@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITLiMS, 320, poniedziałek 12-13, wtorek 9-10
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badawczy obejmuje zagadnienia związane z dynamiką, sterowaniem i nawigacją załogowych i bezzałogowych obiektów latających, takich jak: samoloty, śmigłowce, wielowirnikowce i rakiety. Badania dotyczą opracowania modeli fizycznych, matematycznych i symulacyjnych statków powietrznych, analizę ich właściwości dynamicznych oraz opracowanie i rozwój metod i algorytmów automatycznego sterowania i nawigacji. Badania ukierunkowane są na opracowanie i implementację metod i algorytmów sterowania optymalnego i/lub adaptacyjnego w celu efektywnego wykorzystania właściwości dynamicznych statku powietrznego do optymalizacji jego parametrów lotu, w tym zużycia energii, oraz niwelowania wpływu zmiany warunków lotu lub parametrów technicznych na jego właściwości pilotażowe oraz bezpieczeństwo lotu.
Inżynieria Mechaniczna