Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Nawigacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badawczy obejmuje zagadnienia związane z dynamiką, sterowaniem i nawigacją załogowych i bezzałogowych obiektów latających, takich jak: samoloty, śmigłowce, wielowirnikowce i rakiety. Badania dotyczą opracowania modeli fizycznych, matematycznych i symulacyjnych statków powietrznych, analizę ich właściwości dynamicznych oraz opracowanie i rozwój metod i algorytmów automatycznego sterowania i nawigacji. Badania ukierunkowane są na opracowanie i implementację metod i algorytmów sterowania optymalnego i/lub adaptacyjnego w celu efektywnego wykorzystania właściwości dynamicznych statku powietrznego do optymalizacji jego parametrów lotu, w tym zużycia energii, oraz niwelowania wpływu zmiany warunków lotu lub parametrów technicznych na jego właściwości pilotażowe oraz bezpieczeństwo lotu.