Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Janusz Dziurdź
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jacek.dziurdz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Narbutta 84, pok. 0.014, poniedziałek 13:15-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badań obejmuje diagnozowanie stanu technicznego elementów mechanicznych układów napędowych. Planuje się przeprowadzenie weryfikacji na stanowiskach badawczych lub obiektach rzeczywistych pracujących w warunkach eksploatacyjnych skuteczności zaproponowanych algorytmów diagnostycznych. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Badanie ewolucji zmian stanu zazębienia ewolwentowego w przekładniach, - Diagnozowanie stanu technicznego przekładni zębatych o różnej geometrii zazębienia, w tym przekładni wielostopniowych. - Diagnozowanie stanu technicznego łożysk tocznych w układach przeniesienia mocy, - Wykrywanie uszkodzeń mechanicznych elementów silnika spalinowego, - Analizę transmisji energii wibroakustycznej w elementach układu napędowego.
Inżynieria Mechaniczna