Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Jacek Janusz Dziurdź
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
jacek.dziurdz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Narbutta 84, pok. 0.014, poniedziałek 13:15-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Celem jest opracowanie zasad kształtowania własności dynamicznych kompozytów epoksydowo-szklanych i epoksydowo-węglowych oraz o strukturze mieszanej (np. z elementami metalowymi). Planowana jest weryfikacja doświadczalna na stanowiskach badawczych elementów, które zostały zaprojektowane na podstawie proponowanych modeli. Na tej podstawie można rozpatrywać następujące zagadnienia: - Wpływ ułożenia warstw i stopnia przesycenia żywicą na własności dynamiczne, - Wpływ kształtu elementów na własności dynamiczne, - Analizę zjawisk nieliniowych związanych z drganiami elementów z kompozytów epoksydowych, - Tłumienie drgań w elementach z kompozytów epoksydowych, - Analizę statystyczną powtarzalności wykonania elementów z uwzględnieniem ich własności dynamicznych.
Inżynieria Mechaniczna