Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Wioletta Stefania Raróg-Pilecka
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
wioletta.pilecka@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 234 (piętro II, klatka B). Preferowany sposob ustalenia konsultacji przez e-mail
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Projektowanie, preparatyka i charakteryzacja katalizatorów przeznaczonych do wielkotonażowych procesów przemysłu nieorganicznego o dużym znaczeniu gospodarczym, materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach związanych z elektromobilnością, produkcji i magazynowana energii oraz technologiach wodorowych dla zrównoważonego rozwoju. Obecnie działania koncentrują się wokół prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych prowadzących do uzyskania nowatorskich, wydajniejszych katalizatorów kobaltowych do procesu syntezy, rozkładu i utleniania amoniaku wykorzystywanego jak surowiec chemiczny, paliwo oraz nośnik i magazyn wodoru.
Inżynieria Chemiczna