Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Synteza-i-rozklad-amoniaku:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Projektowanie, preparatyka i charakteryzacja katalizatorów przeznaczonych do wielkotonażowych procesów przemysłu nieorganicznego o dużym znaczeniu gospodarczym, materiałów funkcjonalnych wykorzystywanych w procesach związanych z elektromobilnością, produkcji i magazynowana energii oraz technologiach wodorowych dla zrównoważonego rozwoju. Obecnie działania koncentrują się wokół prac badawczo-rozwojowych oraz wdrożeniowych prowadzących do uzyskania nowatorskich, wydajniejszych katalizatorów kobaltowych do procesu syntezy, rozkładu i utleniania amoniaku wykorzystywanego jak surowiec chemiczny, paliwo oraz nośnik i magazyn wodoru.