Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Paweł Grzegorz Parzuchowski
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
pawel.parzuchowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 247, codziennie 9-16
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Proponowany obszar badawczy dotyczy syntezy nowych monomerów cyklicznych i multicyklicznych oraz wykorzystania ich do otrzymywania polimerów o zróżnicowanej budowie od liniowych, po rozgałęzione oraz układy hybrydowe. Jako prekursor ugrupowań cyklicznych zostanie wykorzystany dwutlenek węgla i jego proste pochodne takie jak węglan dimetylu i węglan etylenu. Otrzymane materiały zostaną stanowić będą alternatywę dla obecnie stosowanych poliuretanów lub dzięki unikalnym cechom wykorzystane jako modyfikatory ich właściwości.
Inżynieria Chemiczna