Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Monomery-cykliczne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania nad syntezą nowych układów polimerowych pochodnych dwutlenku węgla W związku katastrofą klimatyczną, której jesteśmy świadkami konieczne jest wyeliminowanie technologii bazujących na surowcach kopalnych. Z drugiej strony poszukiwane są technologie, które pozwoliły by na zmniejszenie stężenia dwutlenku węgla w atmosferze. Proponowany obszar badawczy dotyczy syntezy nowych monomerów cyklicznych i multicyklicznych oraz wykorzystania ich do otrzymywania polimerów o zróżnicowanej budowie od liniowych, po rozgałęzione oraz układy hybrydowe. Jako prekursor ugrupowań cyklicznych zostanie wykorzystany dwutlenek węgla i jego proste pochodne takie jak węglan dimetylu i węglan etylenu. Otrzymane materiały zostaną stanowić będą alternatywę dla obecnie stosowanych poliuretanów lub dzięki unikalnym cechom wykorzystane jako modyfikatory ich właściwości.