Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Związki-optycznie-czynne:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Synteza i technologia związków biologicznie aktywnych ( leki biocydy). Synteza asymetryczna. Biotransformacje z wykorzystaniem enzymów i mikroorganizmów prowadzące do otrzymywania związków optycznie czynnych. Zastosowanie mikrofal oraz metod mechanochemicznych w syntezach związków użytecznych.

Propozycja tematu doktoratu: „Opracowanie nowatorskich multienzymatycznych reakcji kaskadowych oraz fotobiokatalitycznych systemów redoks do asymetrycznej syntezy optycznie czynnych związków o wysokiej wartości dodanej”