Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zrodla-entropii:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 ""Tematyka badawcza dotyczy problematyki ściśliwych i nieustalonych przepływów przez kanał o zmiennej średnicy i/lub zmiennej geometrii. Badania opierają się na symulacjach numerycznych w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów przy użyciu pakietu OpenFOAM. Zadania w tym obszarze badawczym obejmują: budowę modelu obliczeniowego: geometrię, siatkę obliczeniową oraz warunki brzegowe i początkowe, opracowanie skryptu w C++ mającego na celu wyznaczenie lokalnych źródeł entropii na podstawie wyników symulacji, przeprowadzenie symulacji numerycznych uwzględniających i nieuwzględniających lepkość masową gazu (bulk viscosity). W wyniku prac autorzy powinni wyciągnąć wnioski odnośnie wpływu uwzględnienia lepkości masowej na powstawania lokalnych źródeł entropii i jej wpływu na straty energii w trakcie nieustalonego i ściśliwego przepływu gazu.""