Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Krzysztof J. Wołosz, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
E-mail:
Krzysztof.Wolosz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Płock, Gmach Mechaniki, p. 16, środa 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 ""Tematyka badawcza dotyczy problematyki ściśliwych i nieustalonych przepływów przez kanał o zmiennej średnicy i/lub zmiennej geometrii. Badania opierają się na symulacjach numerycznych w zakresie obliczeniowej mechaniki płynów przy użyciu pakietu OpenFOAM. Zadania w tym obszarze badawczym obejmują: budowę modelu obliczeniowego: geometrię, siatkę obliczeniową oraz warunki brzegowe i początkowe, opracowanie skryptu w C++ mającego na celu wyznaczenie lokalnych źródeł entropii na podstawie wyników symulacji, przeprowadzenie symulacji numerycznych uwzględniających i nieuwzględniających lepkość masową gazu (bulk viscosity). W wyniku prac autorzy powinni wyciągnąć wnioski odnośnie wpływu uwzględnienia lepkości masowej na powstawania lokalnych źródeł entropii i jej wpływu na straty energii w trakcie nieustalonego i ściśliwego przepływu gazu."" Inżynieria Mechaniczna