Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zawiesina-twardniejaca:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Głównym obszarem zainteresowań badawczych są uboczne produkty spalania (UPS), które mogą mieć zastosowanie w zawiesinach twardniejących, materiale wykorzystywanym do uszczelnień podłoża gruntowego w obiektach ochrony środowiska (wały przeciwpowodziowe, obwałowania zbiorników wodnych lub składowisk odpadów). Przedmiotem podstawowych badań są kompozyty materiałowe z dodatkiem UPS tj.: popioły lotne ze spalania konwencjonalnego oraz fluidalnego, węgla kamiennego oraz brunatnego. Dodatkowo w eksperymentach rozpoznawane są właściwości kompozytów z dodatkiem popiołów z termicznego przekształcania komunalnych osadów ściekowych oraz odpadów komunalnych. Obszar wymienionych badań jest ściśle związany z założeniami gospodarki obiegu zamkniętego.