Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Zagadnienie-kontaktowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu należy utrzymywać wskaźniki wytrzymałościowe tektury na odpowiednim poziomie. Reasumując, prowadzenie prac badawczych w dziedzinie opakowalnictwa jest w dzisiejszych czasach tematem popularnym i aktualnym. W części teoretycznej pracy zawarta będzie analiza literatury naukowej związanej z wytrzymałością tektury falistej oraz przegląd tematyki najnowszych badań w tym obszarze. Opracowanie kompleksowego modelu matematycznego i numerycznego opisującego wytrzymałość na ściskanie tektury falistej. Sprowadzenie i rozwiązanie rozpatrywanego zagadnienia kontaktowego do równania całkowego na nieznane obciążenie krawędzi tektury. Wyeliminowanie w rozwiązaniu wpływu wysokości tektury. Uwzględnienie mechanizmów utraty stateczności tektury. Wykonanie serii wzajemnie się uzupełniających badań eksperymentalnych i numerycznych.