Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Yuriy Pyr'yev
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
yuriy.pyryev@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Konwiktorska 2, p.205
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 W celu zapewnienia bezpieczeństwa produktu należy utrzymywać wskaźniki wytrzymałościowe tektury na odpowiednim poziomie. Reasumując, prowadzenie prac badawczych w dziedzinie opakowalnictwa jest w dzisiejszych czasach tematem popularnym i aktualnym. W części teoretycznej pracy zawarta będzie analiza literatury naukowej związanej z wytrzymałością tektury falistej oraz przegląd tematyki najnowszych badań w tym obszarze. Opracowanie kompleksowego modelu matematycznego i numerycznego opisującego wytrzymałość na ściskanie tektury falistej. Sprowadzenie i rozwiązanie rozpatrywanego zagadnienia kontaktowego do równania całkowego na nieznane obciążenie krawędzi tektury. Wyeliminowanie w rozwiązaniu wpływu wysokości tektury. Uwzględnienie mechanizmów utraty stateczności tektury. Wykonanie serii wzajemnie się uzupełniających badań eksperymentalnych i numerycznych. Inżynieria Mechaniczna