Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Wymiana-masy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Prowadzę badania w następujących obszarach: wymiana ciepła i masy, promieniowanie cieplne, magazynowanie i konwersja energii, magazynowanie ciepła, gruntowe magazynowanie ciepła, termochemiczne magazynowanie ciepła, zmiennofazowe magazynowanie ciepła, wymiana ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych i ośrodkach porowatych, osmoza powstrzymywana ciśnieniowo, intensyfikacja lub ograniczanie wymiany ciepła, modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, mikro-makroskopowe modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, modelowanie cieplno-przepływowe urządzeń, metody obliczeniowe, modelowanie numeryczne, CFD. Przykładowe tematy: Opracowanie modelu cieplno-wilgotnościowego i badania ubrania ochronnego; Opracowanie metody przewidywania efektywnych (makroskopowych) właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych anizotropowego ośrodka porowatego; Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w membranie wykorzystywanej w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy.
2 Główne obszary badawcze prof. Pawła Sobieszuka obejmują inżynierię chemiczną i inżynierię bioprocesową. W swoich pracach naukowych opisuje problematykę dotyczącą syntezy nanohydroksyapatytu i jego charakteryzacji w celu użycia w terapii regeneracyjnej kości. W szczególności istotne jest opracowanie metody otrzymania kompozytów nanohydroksyapatyt-polimer w taki sposób, aby właściwości mechaniczne polimeru umożliwiły druk 3D, jednocześnie utrzymując osteoindukcyjne właściwości hydroksyapatytu. Ze względu na te dwa rodzaje właściwości, możliwe jest używanie tego typu kompozytów w wydrukach 3D osteoindukcyjnych implantów kości. Jego druga gałąź badań dotyczy układów gaz-ciecz, w tym technologię, właściwości i zastosowania nanopęcherzyków. Nanopęcherzyki są nowatorskim nanomateriałem składającym się ze sferycznych obiektów gazowych w cieczy z pokryciem surfaktantem lub bez takiego pokrycia. Takie obiekty są użyteczne w wielu obszarach zarówno przemysłu jak i medycyjny. Profesor Sobieszuk w szczególności zainteresowany jest badaniem efektów interakcji nanopęcherzyków gazu z materią żywą, tj. bakterie, grzyby mikroskopowe czy komórki zwierzęce.