Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Wymiana-ciepla:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Prowadzę badania w następujących obszarach: wymiana ciepła i masy, promieniowanie cieplne, magazynowanie i konwersja energii, magazynowanie ciepła, gruntowe magazynowanie ciepła, termochemiczne magazynowanie ciepła, zmiennofazowe magazynowanie ciepła, wymiana ciepła i wilgoci w materiałach budowlanych i ośrodkach porowatych, osmoza powstrzymywana ciśnieniowo, intensyfikacja lub ograniczanie wymiany ciepła, modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, mikro-makroskopowe modelowanie procesów wymiany ciepła i masy, modelowanie cieplno-przepływowe urządzeń, metody obliczeniowe, modelowanie numeryczne, CFD. Przykładowe tematy: Opracowanie modelu cieplno-wilgotnościowego i badania ubrania ochronnego; Opracowanie metody przewidywania efektywnych (makroskopowych) właściwości cieplno-wilgotnościowych i optycznych anizotropowego ośrodka porowatego; Opracowanie zaawansowanego mikro-makroskopowego modelu zjawisk transportowych w membranie wykorzystywanej w procesie ciśnieniowo powstrzymywanej osmozy.