Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Wrodzona-odpowiedz-immunologiczna:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Badania nad ścieżką sygnalną kalcyneuryny we wrodzonej odpowiedzi immunologicznej nad zakażeniami grzybami patogennymi. Analizy interakcji regulatorowej podjednostki kalcyneuryny Candida albicans Cal (kodowanej przez gen CNB1) z komórkami tucznymi (mastocytami) - sensorami wrodzonej i efektorami nabytej odporności. Określenie czy delecja lub chemiczna inhibicja kalcyneuryny z udziałem pochodnej proksyfilinowej (nasze wstępne badania aktywności in vitro oraz zastosowanie modelowania molekularnego) oraz innych inhibitorów, indukują mechanizmy obronne w miejscu wniknięci Cal: organizację synaps immunologicznych, zdolność fagocytarną mastocytów i produkcję NO, ROS i IL-10 (kluczowych w odpowiedzi przeciwgrzybiczej).