Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Apoloniusz Paweł Kodura
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
apoloniusz.kodura@.pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIBHiŚ, 15K, środa 14.15 - 15.15
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Głównym obszarem badawczym są aspekty hydrauliki systemów przesyłowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zainteresowania badawcze dotyczą ruchu nieustalonego (uderzenia hydraulicznego) oraz kwestii wpływu rodzaju transportowanego medium na parametry mechaniczne ścianki przewodu. Ze środków pozyskanych z grantu Inkubator Innowacyjności wykonane zostało (obecnie w fazie testów) nowoczesne stanowisko badawcze do analizy przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego, wyposażone w komplet aparatury pomiarowej. W najbliższej przyszłości planowane jest wykonanie badań doświadczalnych dotyczących przebiegu zjawiska uderzenia hydraulicznego w różnych konfiguracjach geometrycznych oraz prace badawcze nad prototypami urządzeń wspomagających dyssypację energii ruchu nieustalonego.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport